ขาแขวนทีวี

22 Jan

t1

ขาแขวนทีวี

ปัจจุบันนี้คงไม่มีบ้านหลังไหนที่จะไม่มีทีวี  เพราะสมัยนี้  การเสพสื่อข่าวสาร  ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้  ในชีวิตประจำวันไปแล้ว  เพราะฉะนั้น  ทุกครัวเรือนจะต้องมีทีวีอย่างแน่นอน  อย่างน้อยก็ต้องครอบครัวละ 1 เครื่อง

ซึ่งในยุคสมัยนี้  ที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล  มีหลากหลายค่าย  หลายตัวแทนการผลิต  ได้พัฒนาทีวีออกมามากมาย  หลายรุ่น  หลายขนาด  หลายราคา  ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรกัน  ซึ่งจะยกตัวอย่างทีวี  เช่น LCD TV  LED TV  ซึ่งคุณสมบัติและความสามารถของแต่ละตัวก็แตกต่างกันไป  ซึ่งผู้ซื้อก็ควรศึกษา  หาข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อมาไว้ใช้

เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อทีวีได้แล้ว  ต่อไปก็ต้องคำนึงถึงการติดตั้งทีวีที่ซื้อมา  ซึ่งไม่ว่าจะวางบนโต๊ะวางทีวีหรือจะใช้ขาแขวนทีวี  ก็ต้องมาตัดสินใจอีกที  แต่วันนี้จะขอกล่าวถึง  ขาแขวนทีวี

ขาแขวนทีวี  ก็มีหลายแบบ  ซึ่งสามารถ  แบ่งได้ตาม  ลักษณะการใช้งาน  วัสดุที่ทำขาแขวนทีวี  หรือรูปแบบการติดตั้ง  เราจะเริ่มที่ขาแขวนทีวี  รุ่นแรก ที่มีขนาดใหญ่  วัสดุที่ทำ  ข้อต่อเป็นเหล็กล้วนๆ แข็งแรงมาก ปรับก้มเงยซ้ายขวาได้อย่างอิสระ รองรับทีวีขนาดใหญ่ 40-60 นิ้ว  สามารถปรับระยะห่างหลังทีวีกับผนังได้ชิดที่สุด 4 ซม.   ใช้ได้กับทีวีทุกยี่ห้อ  รองรับกับ LED/LCD/พาสม่า ทีวี   ส่วนรุ่นถัดมา มีจุดเด่น  คือสามารถปรับก้มได้ 12 องศา ระยะห่างระหว่างผนังกับหลังทีวี 3.5 ซ.ม.  เสียบสายด้านหลังสบายๆ และทีวีไม่ดูลอย  ส่วนรุ่นถัดมานั้น  แนะนำสำหรับทีวีขนาดตั้งแต่ 37 – 64 นิ้ว ตัวนี้โครงเหล็กใหญ่ แน่นหนา  แข็งแรง ปรับก้มเงย ได้ 10 องศา ระยะห่างข้างหลังประมาณ 6-7 ซ.ม. สอดมือไปเสียบสายสัญญาณด้านหลังได้สบาย  รุ่นสุดท้ายที่จะมากล่าวถึงคือ  ขาแขวนทีวีแบบ Fix ไม่สามารถปรับก้มได้ ตัวนี้รายละเอียดชิ้นงานเรียบร้อยมากๆ การ Lockใช้เป็นสลักเหล็ก แข็งแรง และปลด Lockได้ง่าย  สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 45.5 กก.  ระยะห่างจากผนัง 2.9 ซม  ใช้ได้กับทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  จะเห็นได้ว่า ขาแขวนทีวี  มีมากมายหลากหลายให้เลือกใช้เลยทีเดียว  อยู่ที่การตัดสินใจของท่าน ว่าจะเลือกใช้แบบไหนให้เข้ากับ  การใช้งานและรุปแบบของบ้านท่านมากที่สุด หาซื้อขาแขวนทีวี ได้ที่นี่

Advertisements

นายพจน์ สารสิน

23 Nov

 

นายพจน์ สารสิน เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2448 ที่บ้านพักถนนสุรศักดิ์
กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้) กับคุณหญิงสุ่น สมรสกับ
คุณหญิงศิริ สารสิน ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อกลับสู่ประเทศไทยเข้าเรียน
วิชากฎหมาย จนสอบได้เนติบัณฑิตไทยเมื่อปี 2472 และศึกษาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษ
นายพจน์ สารสิน เริ่มบทบาททางการเมืองด้วยการสนับสนุนของ จอมพล แปลก
พิบูลสงคราม โดยการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2490 และเข้าร่วมรัฐบาล
ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี พ.ศ. 2491 และต่อมาในปี
พ.ศ. 2492 ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่ภายหลังได้ลาออก
เนื่องจากมีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลเกี่ยวกับการรับรองรัฐบาลเบาได๋ แห่งเวียดนามใต้
ระหว่างปี พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2500 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต
ไทยประจำสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ผู้แทนของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ
และในเดือนกรกฎาคม 2500 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญา
ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.)
นายพจน์ สารสิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2500 หลังจากการทำรัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ภารกิจสำคัญของ
รัฐบาลคือจะต้องเร่งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้บริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็น
สิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง และเป็นเหตุผลที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการ
ยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดเก่า
หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายพจน์ สารสิน
ก็ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.อ. ตามเดิม
หลังชีวิตราชการท่านพำนักอยู่ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานคร และยุติบทบาททางการเมือง
โดยสิ้นเชิง จนถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 รวมอายุได้ 95 ปีเศษ

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

23 Nov

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2444 เวลา 04.00 น.
ที่ตำบลหัวรอ อำเภอรอบกรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายอู๋ กับนางเงิน ธารีสวัสดิ์
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จากนั้น
เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ กรุงเทพ และได้ศึกษาวิชากฎหมายจนสำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
ในขณะที่รับราชการอยู่ในกองทัพเรือ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และได้เริ่มบทบาททางการเมืองโดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
สภาผู้แทนประเภท 2 และได้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี ครั้งแรกในสมัยรัฐบาลของพันเอก พระยา
พหลพลพยุหเสนา เมื่อปี 2476 จนกระทั่งในปี 2479 – 2481 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาล
ของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยรัฐบาลของ
นายปรีดี พนมยงค์
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก นายปรีดี
พนมยงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2489 ในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งนั้น ประเทศอยู่ในภาวะหลังสงคราม
เศรษฐกิจของประเทศกำลังทรุดหนัก พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้แก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจด้วยการจัดตั้ง “องค์การสรรพาหาร” ขึ้น โดยการซื้อของแพงมาขายถูกให้แก่ประชาชน
เพื่อตรึงราคาสินค้าไม่ให้สูง และเรียกเก็บธนบัตรที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนำเข้ามาใช้จ่ายจากประชาชน
ด้วยการออกธนบัตรใหม่ให้แลก รวมทั้งนำเอาทองคำซึ่งเป็นทุนสำรองของชาติออกขายแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 เกิดการรัฐประหารโดยการนำของจอมพล ผิน ชุณหะวัณ
และพันเอก กาจ กาจสงคราม ทำให้ท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศไปลี้ภัยอยู่ที่ฮ่องกงระยะหนึ่ง
แล้วจึงกลับประเทศไทย และใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบต่อมา พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2531 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุได้ 87 ปี

อุปกรณ์เสริม ไอแพด3

6 Aug
อุปกรณ์เสริม ไอแพด3
ในตอนนี้ ถ้าใครไม่เคยได้ยินคำว่า  แท็บเล็ท (Tablet)   หรือ ว่าไม่รู้จักแท็บเล็ท คงจะโดนคนอื่นหัวเราะเยาะเป็นแน่แท้ เพราะยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิคส์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ในการทำงานหรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้ และแท็บเล็ท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาโดย วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษโน๊ตไว้บันทึกข้อความ ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเลย ทีเดียว เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
แท็บเล็ท (Tablet)   นั้นก็มีหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้  ซื่งก็มีขนาด  คุณสมบัติ และราคาที่แต่ต่างกันไป  แต่ที่จะเป็นผู้นำด้าน แท็บเล็ท คงจะหนีไม่พ้นเจ้าพ่ออย่าง แอปเปิ้ล  (ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธ)  ซึ่งวันนี้เราจะมากล่าวถึง ไอแพด3 และอุปกรณ์เสริม ไอแพด3 กันนะครับ
เหตุผลที่ต้องใช้ ไอแพด3
1.คุณจะได้สัมผัสความเป็นต้นตำรับแท็บเล็ต “Original Tablet”
2.นำหนักเบาพกพาสะดวก
3.มีแอพพลิเคชั่น รองรับมากมาย
4.มีกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
5.มีชิบประมวลผลที่เร็วขึ้น
                และยังมีอุปกรณ์เสริม ไอแพด3  ให้เลือกใช้อีกมากมาย  เช่น  เคส เก๋ๆ (Smart Cover) ลักษณะคล้าย แม่เหล็กปิดหน้าปิดหลังเพื่อกันริ้วรอยที่จะเกิดกับไอแพด สุดรักของเราก่อนวัยอันควร เป็น Accessory ที่เหนือความคาดหมาย  ซึ่งสามารถพับ ๆ ทบๆ กันแล้วตั้งเจ้าไอแพดตามการใช้งานได้อีกด้วย
                นอกจากนี้ก็ยังมี อุปกรณ์เสริม ไอแพดอีกมากมายหลายประการซึ่งรอให้ผู้ใช้งานได้เลือกไปใช้สอยกัน หาซื้อ อุปกรณ์เสริม ไอแพด3 ได้ที่นี่

อุปกรณ์เสริม ไอแพด2

6 Aug
อุปกรณ์เสริม ไอแพด2
ในตอนนี้ ถ้าใครไม่เคยได้ยินคำว่า  แท็บเล็ท (Tablet)   หรือ ว่าไม่รู้จักแท็บเล็ท คงจะโดนคนอื่นหัวเราะเยาะเป็นแน่แท้ เพราะยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิคส์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ในการทำงานหรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้ และแท็บเล็ท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาโดย วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษโน๊ตไว้บันทึกข้อความ ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเลย ทีเดียว เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
แท็บเล็ท (Tablet)   นั้นก็มีหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้  ซื่งก็มีขนาด  คุณสมบัติ และราคาที่แต่ต่างกันไป  แต่ที่จะเป็นผู้นำด้าน แท็บเล็ท (Tablet)   คงจะหนีไม่พ้นเจ้าพ่ออย่าง แอปเปิ้ล  (ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธ)  ซึ่งวันนี้เราจะมากล่าวถึง ไอแพด2 และอุปกรณ์เสริม ไอแพด2 กันนะครับ
เหตุผลที่ต้องใช้ ไอแพด2
1.คุณจะได้สัมผัสความเป็นต้นตำรับแท็บเล็ต “Original Tablet”
2.นำหนักเบาพกพาสะดวก
3.มีแอพพลิเคชั่น รองรับมากมาย
4.มีกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
5.มีชิบประมวลผลที่เร็วขึ้น
                และยังมีอุปกรณ์เสริม ไอแพดให้เลือกใช้อีกมากมาย  เช่น  เคส เก๋ๆ (Smart Cover) ลักษณะคล้าย แม่เหล็กปิดหน้าปิดหลังเพื่อกันริ้วรอยที่จะเกิดกับไอแพด สุดรักของเราก่อนวัยอันควร เป็น Accessory ที่เหนือความคาดหมาย  ซึ่งสามารถพับ ๆ ทบๆ กันแล้วตั้งเจ้าไอแพดตามการใช้งานได้อีกด้วย
                นอกจากนี้ก็ยังมี อุปกรณ์เสริม ไอแพดอีกมากมายหลายประการซึ่งรอให้ผู้ใช้งานได้เลือกไปใช้สอยกัน หาซื้อ อุปกรณ์เสริม ไอแพด2 ได้ที่นี่

อุปกรณ์เสริม ไอแพด

6 Aug
 
อุปกรณ์เสริม ไอแพด
ในตอนนี้ ถ้าใครไม่เคยได้ยินคำว่า  แท็บเล็ท (Tablet)   หรือ ว่าไม่รู้จักแท็บเล็ท คงจะโดนคนอื่นหัวเราะเยาะเป็นแน่แท้ เพราะยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จำพวกอิเล็กทรอนิคส์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร ในการทำงานหรือแม้แต่การศึกษาหาความรู้ และแท็บเล็ท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาโดย วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษโน๊ตไว้บันทึกข้อความ ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเลย ทีเดียว เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
แท็บเล็ท (Tablet)   นั้นก็มีหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้  ซื่งก็มีขนาด  คุณสมบัติ และราคาที่แต่ต่างกันไป  แต่ที่จะเป็นผู้นำด้าน แท็บเล็ท (Tablet)   คงจะหนีไม่พ้นเจ้าพ่ออย่าง แอปเปิ้ล  (ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธ)  ซึ่งวันนี้เราจะมากล่าวถึง ไอแพด และอุปกรณ์เสริมไอแพด กันนะครับ
เหตุผลที่ต้องใช้ไอแพด
1.คุณจะได้สัมผัสความเป็นต้นตำรับแท็บเล็ต “Original Tablet”
2.นำหนักเบาพกพาสะดวก
3.มีแอพพลิเคชั่น รองรับมากมาย
4.มีกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
5.มีชิบประมวลผลที่เร็วขึ้น
                และยังมีอุปกรณ์เสริม ไอแพด  ให้เลือกใช้อีกมากมาย  เช่น  เคส เก๋ๆ (Smart Cover) ลักษณะคล้าย แม่เหล็กปิดหน้าปิดหลังเพื่อกันริ้วรอยที่จะเกิดกับไอแพด สุดรักของเราก่อนวัยอันควร เป็น Accessory ที่เหนือความคาดหมาย  ซึ่งสามารถพับ ๆ ทบๆ กันแล้วตั้งเจ้าไอแพดตามการใช้งานได้อีกด้วย
                นอกจากนี้ก็ยังมี อุปกรณ์เสริมไอแพด  อีกมากมายหลายประการซึ่งรอให้ผู้ใช้งานได้เลือกไปใช้สอยกัน หาซื้อ อุปกรณ์เสริม ไอแพด ได้ที่นี่

ข้อมูล ข่อย

30 Mar

รูปที่1

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus asper   Lour.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ชื่ออื่นๆ : กักไม้ฝอย ส้มพอ ซะโยเส่ สะนาย ตองขะเหน่ Tooth bursh tree, Siamese rough bush

ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไม่เกิน 10 ม. เปลือกขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนสอบ ขอบใบหยัก ดอกสีเหลืองแกมเขียว ออกเป็นช่อสั้นที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก แยกเพศ ดอกเพศผู้อยู่รวมเป็นช่อกลม ก้านดอกสั้น ดอกเพศเมียมีจำนวน 2 ดอกต่อช่อ ก้านดอกยาว ผลเป็นผลสด ทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ำน้ำ มีกลีบรองดอกสีเขียวหุ้มผล

การกระจายพันธุ์ : จากอินเดีย จีนตอนใต้ จนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นทั่วไปตามที่ลุ่มและป่าละเมาะ ที่ระดับความสูงใกล้น้ำทะเลจนถึง 600 ม.

ประโยชน์ : กิ่งทุบใช้แทนแปรงสีฟันได้ เปลือกต้นแก้โรคในช่องปาก ใบเป็นยาระบายอ่อนๆ